Brukarcentrerat samordnat interventionssystem

KONFERENS: Första veckan i oktober håller CSA, Centralförbundet för socialt arbete konferensen Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationerHur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för:

  • upptäckt,
  • utredning och bedömning,
  • skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer,
  • samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig både till forskare och praktiskt verksamma på området våld i nära relationer.

Läs mer om konferensen här: https://csa.se/konferens-om-socialt-arbete-med-vald-mot-barn-och-vuxna-i-nara-relationer/

där du också inom kort kommer att kunna läsa om Call for Abstracts till samma konferens.