Bättre hälsa hos familjehemsplacerade barn

KVALITET: Nu har SBU publicerat en rapport, Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn, som behandlar både vilka insatser som används i Sverige och vilka som har ett vetenskapligt stöd för att vara effektiva.

Rapporten kan läsas i sin helhet på: http://www.sbu.se/265