Barn eller batonger?

ORDFÖRANDE HAR ORDET 5 MARS 2018: Årets valrörelse har så smått smugit igång. Partierna tävlar om att utfästa löften om fler poliser för att möta den ökande gängkriminalitet som gör sig påmind på flera platser i landet.

En annan, i mina ögon mycket bättre, utgångspunkt för den politiska diskussionen skulle vara att försöka åtgärda orsakerna till gängkriminalitet och annat utanförskap och på så sätt öka tryggheten i samhället.

Även om dessa frågor verkligen inte är lika enkla att kommunicera och debattera så är rörelsen mot ett än mer jämlikt samhälle den i mina ögon viktigaste samhällsfrågan. Och att diskutera de viktiga frågorna borde vara en självklar prioritering för alla partier och inte minst ges mer utrymme i media…

I rättvisans namn ska det poängteras att frågan finns på dagordningen med jämna (men glesa) mellanrum.

Det jämlika samhället

För några veckor sedan kunde vi till exempel höra att arbetet mot det jämlika samhället alltjämt går åt fel håll (vilket det gjort under flera decennier). Den så kallade Gini coefficienten (som mäter skillnaden mellan de som har det bäst respektive tuffast ekonomiskt) fortsätter signalera ökande klyftor. En utveckling som pågått oavsett vilken regering som styrt landet. Nuvarande regering, bland annat företrädd av finansminister Magdalena Andersson, sa i nyhetsinslagen att utvecklingen är väldigt bekymmersam men att regeringens bedömning är att vi redan nästkommande år skulle se ett trendbrott.

Jag är för egen del övertygad om att ännu fler av våra barn och ungdomar skulle växa upp till engagerade och ansvarsfulla samhällsbyggare om vi skulle kunna vrida utvecklingen åt rätt håll igen.

Sverige är ett land med fantastiska förutsättningar och vi har förmånen att förfoga över trygghetssystem som alltjämt sticker ut i ett internationellt perspektiv. Samtidigt får vi inte tappa fokus när utvecklingen här hemma faktiskt går åt fel håll, och dessutom snabbare än i många andra länder. Även om vi alltjämt i ett internationellt perspektiv har mycket att vara stolta över.

FSS ordförande Lars Liljedahl arbetar som vård- och omsorgschef i Östersunds kommun (foto: Frozentime).

Därför hoppas jag att valrörelsen 2018 kommer att flytta fokus från generallösningen ”fler batonger” till de stora, komplexa och viktiga samhällsfrågorna!

Tänk om vi i nästa partiledardebatt istället kunde få lyssna på en konstruktiv debatt om hur vi kan skapa samhälleliga förutsättningar för att ännu fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa upp i kärleksfulla och trygga miljöer där de socioekonomiska förutsättningarna åtminstone är lite mer jämlika i morgon än vad de är i dag.

Detta inlägg får vara mitt lilla bidrag till en önskvärd riktningsförändring av debatten i årets valrörelse.

Varma hälsningar

Lars Liljedahl,
ordförande FSS