Att våga visa vägen – filmklipp

SOCIALCHEFSDAGARNA 2021: Temat för Socialchefsdagarna 2021 var Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst. Men vad betyder det när vi säger att ledare i socialtjänsten måste våga visa vägen? (Bilden visar deltagare på väg in till Socialchefsdagarna på Malmömässan, foto Frozentime).

Mycket handlar om mod, att ta till sig av den kunskap och de metoder som fungerar, även om det inte är så populärt. Vi måste våga pröva och kunna vara banbrytande. Lyssna på hur Anna Burston, Petra West Stenkvist, Per Sandberg och Camilla Blomqvist från FSS beskriver vad det innebär  att våga visa vägen. Olivia Wigzell, generaldirektör, berättar kort om viktiga förflyttningar som Socialstyrelsen stödjer.