Att skapa effektiva organisationer

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Chefs- och ledarrollen inom välfärdssektorn är krävande och att skapa effektiva organisationer är en komplex uppgift. Stefan Tengblad är Sveriges första professor i Human Resource Management och på Socialchefsdagarna 2020 ger han en föreläsning. Han talar om hur det går att få ihop ledarskap, chefskap och medarbetarskap till en välfungerande helhet. Nyckelfaktorer är att tydligt fokusera på arbetsplatsens uppdrag, involvera medarbetarna och samproducera ledarskapet tillsammans med medarbetarna utan att chefen abdikerar från sitt chefskap eller som representant för arbetsgivaren.

LIVESÄNDNING

Socialchefsdagarna livesänds under två dagar: Onsdag 30 september och torsdag 1 oktober. Just Stefans föreläsning hör du på onsdageftermiddagen.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet (foto Malin Tengblad).


>>GÅ TILL SOCIALCHEFSDAGARNAS ANMÄLAN<<

Fler föreläsarpresentationer hittar du här: Föreläsarpresentationer

och vilka seminarier som livesänds respektive förinspelas ser du i den här listan: Seminarieöversikt