Att se hela bilden för att komma åt missbruksproblem i familjer

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Det är bara genom att ta bort stuprören och se helheten som vi kan hjälpa familjen på rätt sätt. Det menar Frid A. Hansen, psykolog och specialist i klinisk psykologi från Norge. I sin djupt gripande föreläsning pratade hon om missbruk, skam, stigmatisering och belastningsskador. Och hur socialtjänsten med små medel kan göra stora förändringar, genom att sätta familjen i centrum och ta de anhörigas problem på allvar.

Läs artikeln från Frid A. Hansens föreläsning på Socialchefsdagarnas egen webbplats. Där finns också föreläsarnas presentationsbilder och naturligtvis även anteckningar från både seminarier och övriga storföreläsningar.