Att ge sig själv en kram och inte spotta sig själv i ansiktet

FSS styrelse är just nu i Italien och besöker San Patrignano, ett välkänt namn inom missbruksvård. Hit kommer mängder av studiebesök varje år. Ägaren till egendomen, Vincenzo Muccioli, såg misären i heroinmissbrukets spår i 1980-talets Rimini och började ta hem ungdomar som befann sig i missbruk. Hans mål var då som nu att hjälpa missbrukare.

Själv hade han ingen teoretisk kunskap i ämnet och misstagen har varit många under årens lopp, men på ett organiskt sätt har verksamheten vuxit till en fantastisk plats för rehabilitering av missbrukare. I korthet fungerar det så här.

  • Fyraårigt program där första permissionen utanför anläggningen är efter tre år. Familjen får komma på besök efter ett år.
  • Vistelsen är kostnadsfri och man söker själv och via intervjuer blir man antagen. En person med utåtagerande beteende blir inte antagen.
  • Man är aldrig själv utan har alltid en mentor, dvs alltid två och två (en som varit där i ett år och en helt ny). Anledningen till detta system är att du ska introduceras  till verksamheten och det sociala livet. Det viktigaste av allt med systemet två och två är att du aldrig ska kunna gömma dina känslor. När dom kommer fram finns alltid din mentor där och tar tag i dom.
  • Du ingår i ett lag som jobbar och sover tillsammans. Män och kvinnor separeras och har ingen personlig kontakt. Fokus ligger på din egen utveckling, inte på att träffa andra.
  • Verksamheter som drivs på San Patrignano är bl.a design, tryckeri, sjukhus, möbler, vingård, hästuppfödning och labradorkennel. Man kan också utbilda sig på alla nivåer.
  • Det finns förskola då vissa som är där även är föräldrar.
  • Idag täcker intäkterna 50 procent av kostnaderna. Resten är donationer för att få runt verksamheten.
  • Ett sjukhus byggdes 1985 pga hivepedimin i spåret av heroinmissbruket. 60 procent av dem som var inskrivna på San Patrignano hade hiv, inga andra sjukvårdsinrättningar tog emot dem så på eget bevåg byggde Vincenzo Muccioli ett eget sjukhus.
  • Mycket forskning pågår på San Patrignano då de har en unik dokumentation av ca 25 000 missbrukare som bott och verkat där under alla år.

Viktiga tankar på vägen

Våra ledsagare under dagen gav många personliga berättelser och reflektioner över sin tid på San Patrignano. De var båda på väg ut i det vanliga livet och de ville skicka med oss några viktiga tankar:

Glöm aldrig bort att involvera familjen, de behöver också få rehabilitering efter alla år som medberoende.

Det tar ett år innan huvudet vant sig vid att vara utan missbruket och det är då jobbet börjar med att bli den man egentligen är och stirra sina bekymmer i vitögat, för detta är enda vägen till återhämtning.

Det är viktigt att man jobbar och är sysselsatt. Att bidra och återfå sin värdighet är nyckeln till framgång.

Om man accepterar sig själv så kan man också bearbeta saker inom sig själv.

Ibland behöver man mer hjälp än vad som kan erbjudas på plats, man kan behöva psykoterapi och då får man möjlighet till det.

Och det viktigaste av allt: Att ge sig själv en kram istället för att spotta sig i ansiktet.


Monica Persson, socialdirektör Karlstad och Per Sandberg, förvaltningschef Växjö