Att dela är att lära

PORTAL FÖR INSPIRATION OCH SAMVERKAN: När coronapandemin slog till ställdes vård och omsorg i Sverige inför utmaningen att snabbt ställa om och digitalisera sin verksamhet. I samverkan med FSS med flera organisationer och myndigheter lanserade RISE rekordsnabbt webbplatsen digitalvardochomsorg.se.

Syftet med webbplatsen är att samla kunskap kring digitalisering av vård och omsorg för att stötta kommunerna i digitaliseringsarbetet.

På webbplatsen finns allt från en checklista för upphandling, film om hur en kommun jobbar med digitalisering, hur en kommun har gjort när man gått över till digitala inköp, hur man kan jobba med nyttorealisering, inspiration om hur välfärdsteknik kan öka självständighet och delaktighet hos olika invånare till en sammanställning över vilka olika stöd som finns hos en rad olika myndigheter. Enkelt och konkret är ledorden.

FSS-medlemmar gör skillnad genom att dela med sig

Har du erfarenheter i coronapandemins spår som du vill sprida vidare? Det gör du enklast genom att gå med i Linkedingruppen ”FSS bidrag till digitalvardochomsorg” (länk längre ned). Där kan du både dela med dig av och ta del av lärdomar och goda exempel. Inlägg som görs i gruppen syns enbart för gruppens medlemmar.

Skriv, fota eller filma och berätta hur ni har gjort i just din kommun – på så sätt kan du hjälpa kollegor i en annan kommun med liknande utmaningar. Allt handlar inte alltid om digitaliseringens möjligheter och tillämpning men vi kommer successivt att lyfta fram exempel på tillämpningar och tester inom digitaliseringsområdet som har gjorts, som pågår och som kommer att göras.

Så här bidrar du

  1. Gå med i vår Linkedingrupp FSS bidrag till digitalvardochomsorg.se. I gruppen kan du både dela med dig av och ta del av lärdomar och goda exempel. Det som publiceras i Linkedingruppen syns enbart för den gruppens medlemmar. Passa på att ställa frågor och få tips!
    Du kan också maila ditt bidrag till oss på info@socialchefer.se.
  2. De bidrag som vi får tillåtelse att publicera öppet kommer vi att lägga här på webben, i menyn Digitalisering, som digitalvardochomsorg.se i sin tur länkar till.

Portalen

Titta in på https://www.digitalvardochomsorg.se, eller läs mer om portalen i artikeln https://www.ri.se/sv/berattelser/en-portal-inspiration-och-samverkan.