Årsmöte och chefsseminarium FSS region Skåne

PÅ GÅNG I DIN REGION: Den 2 maj kl. 16.45 hålls årsmöte för FSS region Skåne. Plats: KFSK, Gasverksgatan 3A, Lund. Före årsmötet (start kl. 12) håller vi tillsammans med KFSK ett gemensamt chefsseminarium med framtidsspaning.

Årsmöte

Styrelsen för FSS region Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.

Petra West Stenkvist, regionordförande

Ladda hem dagordningen.

Chefsseminarium

Kommunförbundet Skåne, avdelning för hälsa och social välfärd, och Föreningen Sveriges socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till ett gemensamt chefsseminarium med syfte att lyfta ett par av de aktuella frågor som berör vårt område.

Regeringens särskilda utredare Margareta Winberg kommer att presentera översynen av socialtjänstlagen. Emma Sterky från Tillitsdelegationen kommer att bidra med reflektioner utifrån delegationens arbete. Mikael Hellström från KEFU, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning, kommer att göra en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden.

Ladda hem inbjudan till chefsseminariet.