Årsmöte i FSS region Skåne

PÅ GÅNG I DIN REGION: FSS region Skåne och Kommunförbundet Skåne bjuder i samverkan in till ett seminarium kring tillitsreformen på eftermiddagen den 21 april 2017.

Läs mer och anmäl:

http://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/tillitsreformen/

Dagen avslutas med årsmöte för medlemmarna i FSS region Skåne:

Tid:   2017-04-21 kl. 16.45
Plats:   KFSK Gasverksgatan 3A, Lund

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av protokolljusterare
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redogörelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelse
 10. Uppföljning av årets prioriteringar
 11. Val av Ordförande på ett år
 12. Val av övriga ledamöter på ett år
 13. Val av revisor på ett år
 14. Val av valberedning på ett år
 15. Huvudfrågor för kommande år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

/Styrelsen FSS Skåne