ÅRSMÖTE 30/9 2020 kl 17.30

FSS ÅRSMÖTE 2020: Kallelse till årsmöte gick ut med mail till alla medlemmar den 16 september. Deltagandet sker digitalt via Teams och en separat Teamsinbjudan, med länk för att delta, kommer att skickas separat från FSS sekreterare Anders Fredriksson.

Tid: Onsdag 30 september 2020, kl. 17.30.

Handlingar

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2019/2020

Valberedningens förslag till styrelse för 2020/2021