Arbetsmarknadsutredningen

ARBETSMARKNAD: I slutet av januari gästades FSS styrelsemöte av Arbetsmarknadsutredningens huvudsekreterare, Soledad Grafeuille. Hon berättade att utredningen ska tydliggöra hur statens respektive kommunens åtagande inom arbetsmarknaden ska se ut. Planeringsförutsättningarna ska vara långsiktiga både för individer och för de olika aktörerna på arbetsmarknaden.

Soledad Grafeuille, huvudsekreterare i Arbetsmarknadsutredningen (foto: Arbetsmarknadsutredningen).

Syftet med utredningen är få en bättre överblick över samhällets samlade resurser och ett effektivt användande av resurserna. Det ska bli enklare att följa upp effekterna av kommunernas insatser – idag kan det vara svårt att sätta fingret på vilken insats som skapat effekt eftersom det finns många aktörer.

Ett delbetänkande lämnades 31 oktober 2017 (SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad). Slutbetänkandet ska vara klart 31 januari 2019.

Var med i det närmaste arbetet!

Soledad Grafeuille vill få in skriftliga inspel från FSS och vi blir glada om du är med och bidrar. Maila till oss på info@socialchefer.se! Här är frågorna:

  • Vad talar för och emot att kommunerna i högre grad ska medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken?
  • Vilka förutsättningar (inkl. juridiska) bör kommunerna ha för att medverka i genomförandet?
  • På vilket sätt ska staten finansiera statlig arbetsmarknadspolitik som bedrivs av kommunerna?
  • Vad finansieras idag i form av statligt stöd till kommunerna?
  • Hur ska kommunernas insatser kunna följas upp och tillsyn utövas?

Så här ser den preliminära analysramen ut (klicka på bilden så öppnas den i större storlek). Bild från Arbetsmarknadsutredningen.