Appen Hipr belönas med Sveapriset 2019

SVEAPRISET: Grattis till Region Gävleborg! De tilldelades SveaPriset för appen Hipr, som hjälper ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin medicinering. FSS sitter i juryn för priset, som delades ut av socialminister Lena Hallengren i samband med Kvalitetsmässan i november 2019.

Juryns motivering

Användandet av Hipr har medfört ökad patientsäkerhet genom en följsammare behandling och färre biverkningar. Det i sin tur har lett till ökad närvaro i skolan. Dessutom blir det färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin vilket avlastar vården. Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra verksamheter.

Målet med SveaPriset

är att uppmärksamma de smarta idéer för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Sedan 2007 delas SveaPriset ut till en verksamhet som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Vinnaren valdes ut bland 58 insända bidrag. Priset består av en glasskulptur designad av konstnären Kjell Engman, samt ett utvecklingsbidrag på 100 000 kronor.

Bakom utmärkelsen står Föreningen Sveriges socialchefer, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund, Vinnova, Vision, Vårdförbundet, Socialdepartementet och Kvalitetsmässan.

(Bilden från Kvalitetsmässans webbplats).