Ansök om att bli Sveriges eHälsokommun 2018

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER: FSS sitter med i juryn som utser årets eHälsokommun och nu är ansökan öppen! Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter.

Nu är det dags igen att ansöka om att bli Sveriges eHälsokommun. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

I juryn sitter Jonas Hampus som är sektionschef i Falu kommun och regionansvarig för FSS region Gävle/Dala.

– Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Vi vill premiera kommuner som har tagit större steg i sin utveckling för att använda digitaliseringens möjligheter och som verkligen gör skillnad för medborgarna.

Vinnaren får 50 000 SEK och utmärkelsen delas ut på Vitalis invigning, den 24 april 2018.

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS – Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Ansökan ska vara inne senast den 15 mars 2018. Läs mer på https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/sveriges-ehalsokommun/