Allmännyttans roll – är allmännyttans tid förbi?

ALMEDALEN 2019: När Hyresgästföreningen bjöd in till samtal om allmännyttan var frågan: Är allmännyttans tid förbi? Svaret från panelen som samlade representanter från privata och kommunala bostadsbolag, socialtjänsten, regionpolitiken och Hyresgästföreningen var att allmännyttan inte har spelat ut sin roll, men behöver moderniseras.

– Allmännyttan är inte bara en fastighetsägare som bygger bostäder, utan en samhällsbyggare med stor bredd. Det säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo). Barnfrågor, uppväxtmiljöer, 5 000 sommarjobb varje år, integrationsprojekt och digitaliseringsprojekt – allmännyttan har en stor del av det sociala bostadsansvaret i områdena. Det handlar om att hela landet ska leva.

Längst till vänster Mats Collin från FSS tillsammans med Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen. Här samtalar de efter seminariet med FSS ordförande Lars Liljedahl (längst till höger).

Nya tjänster och annan ekonomisk fördelning

– Kommunerna måste bygga blandade upplåtelseformer. Allmännyttan med sitt innehåll kan möta en allt äldre befolknings behov genom att t.ex. bygga in nya digitala tjänster som ökar tryggheten, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande. Hon fortsätter:

– Människor måste komma i arbete och vi måste få en annan ekonomisk fördelning. Det är märkligt att jag som bor i hyresrätt alltid måste betala allt fullt beskattat.

Utmaningen är den stora grupp människor som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden, och att kommunerna inte har de verktyg de behöver, menar Nathalie Brard som är chef för hyresmarknad på Fastighetsägarna.

– Man måste ha en statlig bostadspolitik som riktar in sig på dem som står längst från bostadsmarknaden.

”Gemensam kommunkoncern”

– Allmännyttan har en viktig roll men deras roll är inte att ensamma bedriva social bostadspolitik, säger Mats Collin från Föreningen Sveriges socialchefer, till vardags socialchef i Härnösand. Min erfarenhet säger att där det har fungerat bäst är kommuner där allmännyttan ser sig som en del i en gemensam kommunkoncern, med förvaltningar och övriga bolag. Kommunen behöver vara aktiv och vilja samarbeta.

Mats Collin uppmanar också fler privata bostadsaktörer att ta ett socialt ansvar.

Privata bostadsbolag har andra marknadsförutsättningar än allmännyttiga bostadsbolag och som ByggVesta Developments vd Marcus Svensson sa:

– Vi försöker naturligtvis vara lite bättre. Men Hyresgästföreningen och allmännyttan kommer allra närmast de boende, därför är det viktigt för oss att lära av dem. Det viktigaste för oss privata aktörer är att hjälpa till att skapa arbeten. Och i byggprocessen kan vi tillsammans med allmännyttan kapa ledtider och jobba med yteffektivisering.

Gustav Hemming är samhällsplanerings- och skärgårdsregionsråd i Region Stockholm. För honom står regionens konkurrensförmåga i fokus. Utmaningen är enligt honom att se till att det finns ett nationellt engagemang i bostadspolitiken som hjälper fastighetsägarna, allmännyttan och socialtjänsterna att lösa problemet med att få in folk på den ordinarie bostadsmarknaden.

– Det är inte bara de svagaste grupperna som har svårt att hitta en bostad.

stor enighet

Panelen diskuterade att bostadskön skulle behöva riktas tydligare mot dem som har störst behov, men att utbudet i så fall måste breddas så att det inte bara blir inom allmännyttans utbud. För att minska segregationen är blandade upphovsformer och bostadstyper är bra verktyg, menar Hyresgästföreningen. Mats Collin från FSS framhåller betydelsen av att grunda besluten på forskning och evidens.

Slutsatsen blir att panelen är eniga om mycket. Det finns ett otroligt värde i god samhällsplanering där valfrihet och likvärdighet har framträdande platser. Även om alla i dag gör allt vad de kan saknas ett sammanhållande grepp, dvs en statlig social bostadspolitik.


Deltagare i panelen: Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo). Marcus Svensson, vd ByggVesta Development. Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna. Mats Collin, Föreningen Sveriges socialchefer, till vardags socialchef i Härnösands kommun. Gustav Hemming (C) samhällsplanerings- och skärgårdsregionsråd, Region Stockholm. Moderator: Emelie Löthgren, A beautiful soup.