FSS i möte med inrikesministern m.fl. om att bryta brottstrenden

THE SWEDISH CRIME PARADOX: Den organiserade brottsligheten i Sverige ökar. Vad behövs för att bekämpa den? FSS har genom Lena Holmlund varit med i ett viktigt rundabordssamtal tillsammans med inrikesministern, riksdagsledamöter, forskare och polis.

Med utgångspunkt i den färska rapporten The Swedish Crime Paradox (länk nedan), skriven av Amir Rostami som är docent i kriminologi, handlade rundabordssamtalet om vad som behövs för att  stoppa trenden med en ökande organiserad brottslighet.

Den negativa utvecklingen måste brytas, det var samtliga deltagare överens om. För att klara detta föreslår Amir Rostami att resurser måste tillföras inom polisen, både vad gäller antal poliser, kompetens och forskning för att skapa effektivare arbetssätt. Han föreslår också en utvecklad samverkan med övriga länder i EU.

Socialtjänsten representerades av Lena Holmlund från FSS, som är positiv till rapporten och förslagen. Lena Holmlund framhöll det förebyggande perspektivet i kombination med förslaget för att motverka nyrekryteringen till kriminell verksamhet och hänvisar till FSS debattartikel i frågan.

FSS betonar också de hälsofrämjande och förebyggande uppdragen som bärs av skolan, elevhälsan, sjukvården och bostadsbolagen, liksom vikten av att fokusera på forskning och verksamma arbetsmetoder även inom dessa fält.

Deltagare i rundabordssamtalet

Rundabordssamtalet den 15 november 2021 anordnades av Fores tillsammans med European Liberal Forum. Deltagare:

  • Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier, Rutgers University och University of Ottawa. Läs The Swedish Crime Paradox här.
  • Inrikesminister Mikael Damberg (S)
  • Riksdagsledamöterna Johan Forssell (M) och Johan Hedin (C)
  • Boel Godner (S) kommunalråd Södertälje
  • Professor em. i kriminologi Jerzy Sarnecki
  • Lena Holmlund, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer
  • Lasse Wierup från DN och författare till Gangsterparadiset: Så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd
  • Från Polismyndigheten deltog Hans Brun och Per Wadhed, båda verksamma på NOA
  • Modererade gjorde Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert Fores och policypapperets redaktör.