Spontanyttrande över God och nära vård

FSS lämnade i november ett spontant yttrande på betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39) trots att vi inte tillhörde remissinstanserna. Betänkandet behandlar i stort sett bara landstingets och regionernas hälso- och sjukvård, trots att det i allra högsta grad berör kommunernas sjukvård och omsorg.

Förslagen i betänkandet tar sikte på de samhäl­leliga förutsättningarna för ett mer jämlikt samhälle i allmänhet och en mer jämlik hälsa i synnerhet. Det är FSS övertygelse att en mer jämlik hälsa i sin tur leder till minskande behov av socialtjänstens akuta insatser – vilket givetvis är den samhälls­utveckling som FSS vill medverka till.

Här kan du läsa  FSS yttrande över God och nära vård – en primärvårdsreform.