Riksrevisionen omvärldsbevakar socialtjänsten

Som styrelseledamot i FSS och socialchef var jag först ut att få besök av Riksrevisionen i deras omvärldsbevakning kring socialtjänstens villkor. Petra Jonvallen, revisionsledare och jag träffades på socialkontoret i Sollentuna under ett par timmar i slutet av februari 2018 och hade ett mycket givande samtal.

Petra Jonvallen arbetar på den enhet som generellt är inriktad på förhållandet mellan staten och kommunen och är specifikt intresserade av socialtjänstens villkor.

När Riksrevisionen tar fram förslag på granskningar inleds arbetet med (en ständigt pågående) omvärldsbevakning för att avgöra om Riksrevisionen kan och bör granska ett område. Omvärldsbevakningen består bl.a. av att läsa rapporter och följa debatter, gå på seminarier och bjuda in olika aktörer till seminarier.

En viktig och mycket givande del är också  att träffa personer som arbetar i eller med verksamheten.

Vi gick igenom direktiven i översynen av socialtjänstlagen och jag gav mina reflektioner, synpunkter och erfarenheter utifrån utredningens olika områden; ett sätt för Petra Jonvallen att få en verklighetsnära bild.

Vi diskuterade socialtjänstens uppdrag, hur tydligt är det egentligen? Vi diskuterade också kommunens yttersta ansvar och kom fram till att det handlar nog istället om att  staten har det yttersta ansvaret, något vi sällan pratar om. En intressant dialog!

Jag tycker som sagt att det var ett väldigt givande möte och det är alltid roligt att prata om socialtjänsten med personer som är intresserade av vad vi gör, våra tankar och våra utmaningar.