När krubban är tom …

Kommunerna har enligt 2 kap 1 § SoL det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Men när Migrationsverket inte kan hitta tak över huvudet (som är deras ansvar) till de asylsökande så hänvisar nu Migrationsverket till kommunens yttersta ansvar att fixa det (SR den 19 november 2015). Och visst ska kommunerna vara behjälpliga i den mån det går.

Men som bekant råder det stor brist på bostäder i merparten av kommunerna som även brottas med att få fram platser till det stora antalet ensamkommande barn. Och kommunerna kan, till skillnad från Migrationsverket, inte dumpa problemen längre ner i näringskedjan.

Det kan, i denna extrema situation, även innebära att kommunerna börjar anklaga varandra för bristande ansvarstagande. I sig en logisk följd av det kaos som råder. Ett tillstånd som det i nuläget inte finns någon bortre gräns för. Men likafullt inte bra, inte alls bra.

Det vi behöver i detta läge är att hjälpas åt på jämlika villkor.

Kommentarer inaktiverade.