När hjulen snurrar allt snabbare

Nytt år nya möjligheter, så brukar man ju säga. Och visst det känns som om det finns många möjligheter men också väldigt många utmaningar.

Hur ska vi få allt att synka i en allt snabbare vardag där medborgarnas krav ökar, det politiska kraven ökar och personalens krav ökar? Det är ingen lätt ekvation. En universallösning är ibland att sätta igång så mycket som möjligt, att förverkliga alla idéer som kommer upp, att vara på tårna och visa sig handlingskraftig.

Jag tror att allt det är bra, men jag tror också att vi som förändringsledare inom socialtjänst, arbetsmarknad och integration måste sortera rejält i allt det som vi tror vi måste göra. Resultatet kan bli att vi gör en massa saker halvdant istället för några få saker väldigt bra. Sådant som ligger i pipen just nu hos oss i Växjö är:

  • Processtyrning, vi styrs av fem huvudprocesser
  • Kompetensförsörjningsarbetet som vi alla har att brottas med
  • Implementering av vår värdegrund
  • Jobba fram en hållbarhetsplan för de 17 övergripande globala målen i Agenda 2030
  • Ett ekonomiskt förändringsarbete för att anpassa oss för en tuff framtid
  • Arbetsförmedlingens förändring och vad den innebär för oss.

Som man snabbt märker är det stora och viktiga saker som var och en har sin plats. Men hur ska man ta sig an allt?

Allt ovan kräver stora insatser från personalen i verksamheten, tid för omställning och förändring som kommer att ta tid från vår basverksamhet, alltså det vi faktiskt SKA göra för våra medborgare.

Jag tror att vi som jobbar med förändring måste se till så att inte kraven och förväntningarna går på tvärs mot varandra. Alla idéer och tankar om framtid är bra men när hjulen snurrar allt snabbare gäller det också att prioritera i allt som ska göras!

Kommentarer inaktiverade.