Något är ruttet kring hanteringen av ensamkommande barn

Det finns väldigt många seriösa och bra aktörer i arbetet med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Det är inte dem som det här inlägget handlar om. Utan det är alla dessa oseriösa aktörer som försvårar och fördyrar kommunernas arbete med barnens trygghet som jag vill lyfta i det här inlägget.

Det finns något ruttet kring hanteringen av ensamkommande flyktingbarn. Väldigt många människor i vårt avlånga land har hittat sätt att sko sig på dessa ungdomar. Hela tiden får vi förfrågningar av nya konsulentstödda familjehem, nya boenden och andra former för mottagande. Väldigt många människor gör väldigt mycket pengar i denna verksamhet.

Det innebär också att för kommunerna ökar svårigheten att rekrytera familjehem till målgruppen då de erbjuds bättre ersättningar från olika mer eller mindre seriösa företag. Vi ser också att kvaliteten i den vård och omsorg som barnen/ungdomarna ska ha inte håller den standard som vi i kommunerna själva sätter upp och utgår ifrån.

Det här måste nu få ett stopp om vi med trovärdighet ska kunna säga att vi i det här landet har ett gott mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Kvalitetskrav måste sättas upp, tillstånd för verksamhet utifrån kvalitet måste inrättas. Först då kommer vi att kunna stå upp och säga att vi har en bra verksamhet för ensamkommande barn/ungdomar. Det är dags att våra styrande vaknar och tar sig an den här frågan. Nu!

 

Kommentera