Mot mer tillit

Jag följer Tillitsdelegationens arbete med spänning. Fortlöpande information finns på facebook men jag tittar också in på hemsidan då och då.

Nu har delegationens forskningsledare, Louise Bringselius, tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbaserad styrning. Även om det är ett första utkast är innehållet mycket intressant, det tydliggör begreppet tillitsbaserad styrning och tar upp viktiga perspektiv.

Bringselius beskriver bland annat att den tillitsbaserade styrningen är inriktad på samverkan och utgår från ett helhetsperspektiv. Hon skriver vidare 2Med en mer kontrollbaserad styrning fokuserar varje del av styrkedjan enbart på sitt eget uppdrag, men då lyckas man sällan möta brukare med komplexa behov, där välfärdssektorns olika verksamheter måste samverka.”

Kan det vara så att det största hotet mot effektiv samverkan mellan olika aktörer är våra egna organisationer? Att styrningen av den egna verksamheten leder mot ett ineffektivt nyttjande av samhällets resurser? Vill vi ha det så?

Tillitsdelegationen har ett mycket viktigt uppdrag. Den lyfter viktiga frågeställningar och synliggör förhållanden som jag hoppas många inspireras av i sina dialoger om det pågående samhällsbygget.

Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen kommer så klart till Socialchefdagarna 2017 i Östersund! Läs mer på socialchefsdagarna.se.

Kommentera