Monica Persson i fokus

Som nytillträdd ordförande för FSS riksstyrelse vill jag börja med att tacka min företrädare Lars Liljedahl för ett utmärkt ledarskap. Sen vill jag tacka för förtroendet ni medlemmar har gett mig. Det avser jag att förvalta så bra jag bara kan.

Monica i fokus

Vem är jag då? Privat lever jag på landet några mil norr om Karlstad. Jag är nog vad man brukar kalla en ”månskensbonde”, lever en väldigt stillsam tillvaro med naturen inpå knutarna. Jag har sisådär 55 djur, varav de flesta är höns.

Monica Persson, socialdirektör i Karlstad, är nyvald ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer, FSS (foto: Frozentime).

Jag har ett stort trädgårdsintresse och har gott om plats för alla projekt som jag tycker att jag måste försöka mig på. Just nu grubblar jag på hur jag ska få upp pumpan ”American Giant” på en våg. Den har växt sig jättestor på min kompost och när det gäller just pumpor så är det viktigt att kunna tala om hur stora de blev. Men hur stor, ja det var frågan.

När det kommer till att snickra blir det oftast ”hellre än bra” men det är ju bara att prova igen om det inte fungerade första gången.

Det privata livet står i bjärt kontrast till det professionella.

På jobbet är jag socialdirektör i Karlstad och har drygt 30 år bakom mig inom kommunal socialtjänst. Jag tycker jag har ett av de mest intressanta jobb man kan ha men – och det vet ju du som läser – det är också en utmanande och stundtals stressig tillvaro.

Den enskilda medborgaren i fokus

Jag har arbetat länge som chef och ledare och just att leda socialtjänst tycker jag är en alldeles särskild uppgift. Man är mitt i samhällsutvecklingen men får aldrig glömma att det är den enskilde medborgaren som står i fokus för våra insatser.

Ju yngre medborgaren är, desto mer angeläget.

Med det sagt så är det oändligt mycket mer som vi behöver ha koll på för att reda ut våra uppdrag. Därför har FSS riksstyrelse delat upp sig i fokusgrupper för att kunna täcka in flera socialpolitiska områden. Det blir styrelsens första uppdrag i november; att på årsmötets uppdrag slipa fram vilka prioriterade områden som ska gälla framöver.

Jag varit med i styrelsen några år. Det är uppenbart och önskvärt att de erfarenheter vi tillsammans bär, utgör en viktig källa till kunskap och förståelse för människors livsbetingelser. Erfarenheterna gör FSS röst intressant för alla andra som arbetar med samhällsutveckling och socialpolitiska frågor på vardagarna.

Under många års arbete har Föreningen Sveriges socialchefer blivit en förening andra räknar med, som en remissinstans, som en kritisk röst, som en samarbetspartner, som några som kan hjälpa till med kniviga avgöranden. När detta sker på nationell nivå så kallas det för att man är med och påverkar samhällsutvecklingen. Det är just precis det vi vill!

Medlemmen i fokus

Och vi vill att du ska vara med. För det är genom alla medlemmar som vi har örat mot marken i alla delar av Sverige. I styrelsen är alla landets delar representerade och varje medlem kan med lätthet göra sin röst hörd genom att kontakta någon av oss. Välkommen att höra av dig!

Vi går mot ännu tuffare tider både ekonomiskt och ideologiskt, där det blir större avstånd mellan människor och åsikter. Det rimmar dåligt med det vi vet: att människor behöver samarbeten och kompromisser för att det ska bli bättre. Vi behöver varandra mer än någonsin och beslutsfattarna behöver oss mer än någonsin.

FSS i fokus

FSS behövs som en oberoende, nationell röst i samhällsdebatten. Föreningen har skapat hög legitimitet genom år av enträget arbete. Låt oss fortsätta framåt i samma anda och utveckla föreningen genom att aktivt ta del av det som sker på nationell, regional och lokal nivå och aktivt påverka de socialpolitiska frågorna med hjälp av vår samlade kunskap.

Med varma hälsningar
Monica Persson, ordförande FSS

Kommentarer inaktiverade.