Möjligen ett omöjligt uppdrag?

Återigen dags för en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Uppdraget är omfattande. Insatserna behöver moderniseras och bättre anpassas till behoven. Kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen måste brytas och insatser som kan utgöra alternativ till personlig assistans måste utvecklas. Ersättningssystemet måste vara ekonomiskt hållbart och incitamentet för att driva upp antalet timmar motverkas liksom incitamenten för övervältring av kostnader mellan stat och kommun.  Därför ska huvudmannaskapet, målgruppen och utformningen inom ramen för såväl assistansersättning och LSS ses över.

Uppdraget är viktigt. Det måste helt enkelt ske en förändring utifrån de brister som finns idag.

Uppdraget är en rejäl utmaning. För frågan engagerar och berör många.

Möt utredaren Désirée Pethrus på Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad!

Kommentarer inaktiverade.