(Miss)riktade statsbidrag

På Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad lovade civilminister Ardalan Shekarabi att de riktade statsbidragens tidevarv var under utfasning och att den tillitsbaserade statliga styrningens tidevarv skulle fasas in. ”Låt proffsen vara proffs”, var det citat som jag bar med mig från ett i mina ögon både engagerat och personligt anförande.

Det är dock svårt att se att ett sådant trendbrott verkligen har ägt rum. Ännu 2019 finns minst 17 olika statsbidrag att söka hos Socialstyrelsen, Boverket, SKL, Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten och Migrationsverket.

En mer detaljerad genomgång finns på SKL:s hemsida. Du hittar en lista längst ner i denna blogg (observera att flera av bidragen har en sista ansökningsdag under de närmaste veckorna, om du till äventyrs har missat informationen om något/några av dessa).

Med andra ord ingen tydlig utfasning i sikte…

Problemet med statsbidrag är att de väldigt ofta är helt okänsliga för tidigare lokala politiska och/eller verksamhetsmässiga prioriteringar. Något som i sin tur ofta leder till att en kommun som redan satsat rejält med resurser inom ett område som nu prioriteras i form av ett riktat statsbidrag måste utöka satsningen ytterligare för att göra sig förtjänt av statsbidraget. Om kommunen ”sitter nöjd” så kan de oftast inte söka bidraget överhuvudtaget.

De riktade statsbidragen har också en förmåga att försvåra verksamhetens budgetflexibilitet i och med att de oftast enbart betalas ut om huvudmannen kan visa att statsbidraget har använts till att utöka resurserna jämfört med tidigare år.

Ytterligare ett skäl till att samla alla statliga bidrag i den ”stora kommunpåsen” är att riktade statsbidrag alltid ”tar slut” och då är risken att

a) verksamhetsresurserna direkt återgår till det tidigare lägre läget eller

b) att resurser måste allokeras från andra angelägna verksamheter för att kunna bibehålla den högre resursnivån som de riktade statsbidragen har gett möjlighet att ligga på.

Sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Apropå statsbidrag: Inom kort så kommer Riksrevisionen att skicka en enkät till landets alla kommuner för att utvärdera hur det riktade statsbidraget till ”Sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” har upplevts av Kommunsverige. För några veckor sedan fick FSS också möjlighet att ge sin input på frågan via en timslång telefonintervju.

Våra tre viktigaste medskick är:

  • Vår generella hållning: ”Hellre alla pengar i kommunpåse”.
  • Däremot gav vi just denna statliga satsning ”godkänt” i och med att den haft fokus på goda resultat och kvalitetsutveckling (t ex i form av kvalitetsregisteranvändning).
  • Vi tyckte avslutningsvis att det är lite symtomatiskt att staten först belönar användningen av nationella kvalitetsregister för att sedan (läs 2019) helt släppa ansvaret för att finansiera dessa register. Ni har säkert fått uppmanande brev om att delfinansiera dessa register (BPSD, Senior Alert och Palliativa registret). Dessa register är i våra ögon nationellt angelägna att behålla och just därför borde staten också fortsatt stå för finansieringen.

Till sist en uppmaning

Ta chansen och svara på enkäten från Riksrevisionen när den kommer. De har en neutral och granskande roll och med en god svarsfrekvens så kommer denna rapport att vara ett bidrag till hur framtida riktade statsbidrag ska se ut.

Listan (som jag i huvudsak hämtat från SKL:s hemsida):

Kommentarer inaktiverade.