Betala medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra.

Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan. Fakturan postas eller e-postas i början av året till befintliga medlemmar.

Du som nyligen ansökt om medlemskap får fakturan efter att din ansökan blivit godkänd.