Media granskar socialtjänsten

Medias uppdrag är att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten. När en av Sveriges ledande dagstidningar inleder en serie med granskning av socialtjänsten handlar första artikeln om en kommun som inte ger en lägenhet till en pappa vars son hamnat snett under tonårstiden. Det låter självklart upprörande.

Pappan har dock en inkomst och förefaller inte behöva stöd i sitt boende. Enligt gällande lagstiftning kan socialtjänsten inte tillhandahålla bostad till andra än de grupper som finns nämnda inom kommunens särskilda ansvar, t.ex. personer med psykisk sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Trots detta menar dagstidningen att socialtjänsten brister som inte ger just denna familj en bostad.

I en uppmanande ruta står att tidningens granskning av socialtjänsten i Stockholms län fortsätter och att den som har tips på missförhållanden kan höra av sig anonymt.

Det står ingenting om att dagstidningen vill beskriva vad socialtjänsten kan hjälpa till med, ingenting om alla insatser och all god kompetens som finns.

Samma dag, i en annan tidning, går det att läsa att socialtjänsten i en annan kommun omhändertagit ett mindre barn ”bara för att föräldrarna var veganer”. Den som läser hela artikeln förstår att så inte är fallet, men den som läser snabbt eller med okunskap tror att socialtjänsten tar barn från föräldrar i onödan.

Intergalaktisk skillnad mot myndigheters granskning

Det finns myndigheter som granskar socialtjänsten, t.ex. Justitieombudsmannen (JO) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det finurliga med deras granskningar är att de tar del av ett helt ärende på ett opartiskt sätt, med full insyn och med syfte att utveckla och förbättra. Skillnaden mellan deras granskningar och medias ensidiga granskningar, vars primära syfte är att sälja, är intergalaktisk.

I kontakt med media brukar socialtjänsten inte berätta mycket. Kontraproduktivt, kan man tycka, men socialtjänsten lyder under starkaste sekretess. Media tycker om att säga att de har individens medgivande; att det är okej att säga allt och vända kravet på sekretess mot socialtjänsten. Det media inte tar hänsyn till är etiken.

Var och en som vänder sig till socialtjänsten ska veta att vad som än händer kommer deras ärende inte att diskuteras i media. Socialtjänsten ska ta hänsyn till om individen lider av psykisk ohälsa eller missbruk eller om det finns andra orsaker till att inte blotta något kring personens kontakter med socialtjänsten. Det finns ofta barn inblandade, som inte vill läsa om sin förälder i en artikel.

Gemensamt ansvar

Enligt mig har socialtjänsten och media ett gemensamt ansvar för att människor ska vilja söka hjälp hos socialtjänsten.

Medias grundläggande uppgift är att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten. Socialtjänstens uppdrag är att finnas till för dem som allra mest behöver samhällets stöd och skydd. Om socialtjänsten brister ska detta anmälas till granskningsmyndigheterna. Medias ensidiga berättelser om socialtjänstens brister kan nämligen få oönskade konsekvenser:

Familjer, barn och enskilda kanske inte vågar vända sig till socialtjänsten för stöd och hjälp för att de tror att socialtjänsten omhändertar barn utan anledning. Personal på förskola och skola kanske struntar i att anmäla oro för ett barn eftersom medias bild är att socialtjänsten inte gör någonting eller bara gör fel saker.

Socialtjänsten ska verkligen inte missköta sig. I de fall det händer finns en lagstiftning och granskningsmyndigheter som träder in. Att media med halvsanningar ”granskar” socialtjänstens arbete gång på gång ser jag ett väldigt begränsat värde i.

Jag önskar att media ändå kunde väga upp det med att berätta om allt som socialtjänsten har hjälpt behövande människor med. Skulle det sälja lika bra?

3 Responses to “Media granskar socialtjänsten”

 1. karinsolveiglovisa@gmail.se' Karin Schiöld skriver:

  Bra, höj rösten mot medierna, som ju befinner sig i en annan galax.

 2. Mattias.jt.jansson@gmail.com' Mattias Jansson skriver:

  Bra
  Borde publiceras i granskande media!

 3. Marianne@utvecklingochprocess.se' Marianne Saur Hedlund skriver:

  Mycket bra artikel!
  Behöver publiceras så att den når fler!