Med solidariteten som grund

Det är med demokratin och solidariteten som grund som socialtjänsten ska främja människornas ekonomiska och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det är på dessa grundläggande principer som vi framgångsrikt byggt upp vårt samhälle de senaste 100 åren. Det är principer som vi ska vara rädda om och som vi ständigt behöver arbeta med för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt.

Bättre förståelse behövs

Den senast tiden har jag haft anledning att närmare fundera över solidaritetsbegreppet. Hur kommer det sig att en framgångsrik företagsledare i vårt land plötsligt undrar; ”Vad f*n får jag för pengarna?”, när han får frågor om varför han ägnar sig åt aggressiv skatteplanering?

Nu har Östlings uttalande sågats från både höger och vänster så jag hade inte tänkt fortsätta med det här men, om det här tankemönstret är allmänt spritt bland näringslivets toppar så finns det, inom den gruppen, allvarliga problem med förståelsen för vad solidaritet är.

Vi kan bättre

Ett annat område, där vår förståelse för vad solidaritet innebär också har utmanats, är inom asyl- och flyktingpolitiken. I vår strävan att få andra europeiska länder att ta ett solidariskt ansvar för flyktingar som kommer till Europa så har asyl- och flyktingpolitiken i Sverige utformats på ett sådant sätt att det strider mot många människors föreställning om vad det innebär att vara solidarisk gentemot människor som behöver hjälp. Vi kan bättre och vi kan mer. Låt människor få visa sin solidaritet.

Det tredje området, där föreställningen om vad ett solidariskt samhälle innebär även har utmanats, är i hanteringen av personlig assistans enligt LSS. Det är mycket allvarligt när staten, förvaltningsdomstolarna och kommunerna agerar på ett sätt som gör att lagstiftarens intentioner med den personliga assistansen inte kan uppnås. Det rubbar förtroendet för och tron på ett solidariskt samhälle.

Tillsammans är vi starka

Solidaritet handlar om att ställa upp för varandra; inom en grupp,  i ett samhälle, inom ett land, i en gemenskap mellan nationer och globalt. Det handlar om att var och en ger av det man kan för att stärka helheten och att var och en får det man behöver för att kunna delta och utvecklas i gemenskapen. Vi lever i en tid där solidariteten behöver värnas. Tillsammans kan vi skapa en trygg välfärd för alla. Det är det du får för pengarna!

 

Kommentera