Med sådana vänner behöver man inga ovänner …

Så var vi där igen. Migrationsverket har slagit till igen. Man stänger asylboenden och öppnar upp nya, allt i en rasande takt och helt utan framförhållning för kommunerna. I Växjö ska nästan 400 nya asylplatser öppnas på kort tid för att man stänger andra boenden runt om i landet. De första busslasterna har redan kommit. Precis som tidigare ställs vi som kommun helt utan planeringsförutsättningar.

Vi vet inte vilka som kommer, hur många barn det är, om det finns andra problem som kommer att landa i knät på kommunen m.m., m.m. Listan kan göras lång.

Min fråga är: Har Migrationsverket inte lärt sig något sedan hösten 2015 då flyktingtrycket var som störst?

När vi är i kontakt med dem så är det exakt samma svar som vi fick 2015. D.v.s inga svar alls.

Men herregud det är ju människor vi pratar om som ska behandlas med respekt! Barn som ska beredas skolgång! En hälso- och sjukvård som måste veta hur gruppen som kommer ser ut! Men av detta finns det intet.

Kort sagt. Migrationsverket löser sina problem utan att ens reflektera över hur det skapar problem hos andra huvudmän. Jag trodde vi hade kommit längre i vår strävan att samverka i flyktingfrågan, men så länge som människor på flykt ses som pjäser som kan flyttas runt hur som helst utifrån ett statligt perspektiv så kommer detta inte att bli ett bra mottagande!

Kommentarer inaktiverade.