Lust och motivation

Att känna lust och motivation till sitt arbete är nödvändigt för alla. Jag har haft förmånen att leda samtalscirklar där jag fördjupat mig i ämnet tillsammans med nyanställda socialsekreterare från den sociala barn- och ungdomsvården i Norrbotten.

Och lust och motivation har deltagarna till socialsekreteraryrket. Att bidra till att ett barn får det bättre, ”att göra skillnad”, är den starkaste drivkraften till att fortsätta i yrket.

Gemenskapen med kollegorna är mycket betydelsefull för att känna lust och motivation. Vilken ”kugge” socialsekreteraren har i hela samhällssystemet är ett av de väsentliga ämnen vi ägnat mycket dialog kring. Det är viktigt att känna att man är en del av något, att man inte har ansvar för allt.

Tanken med samtalscirklarna om LuMo, Lust och Motivation, är att stärka de nyanställda socialsekreterarnas yrkesidentitet med erfarenhetsutbyten och reflektioner över sin yrkesroll.

För mig personligen, som under många år arbetat på strategisk nivå i socialtjänsten, har möjligheten att få utveckla ett koncept för nyanställda socialsekreterare varit minst sagt spännande.

De öppna samtal vi haft har verkligen gett mig insyn i deras arbetssituation och jag känner mig ödmjuk inför deras kraft och vilja att göra barns livssituation bättre.

Den kraftsamling som just nu pågår förbättrar den sociala barn- och ungdomsvården. Och jag har förhoppningen att det utvecklingsarbete som fortgår runt om i landet inte bara är tillfällig utan håller en långsiktig förbättringskurva!

Kommentera