Lös upp knutarna för att arbeta samordnat

ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 MAJ 2021: Ibland känns det som om alla sitter och grubblar på samma sak, samtidigt. Just nu ser och hör jag mycket som handlar om gliporna i välfärden och vilka svåra livssituationer det försätter människor i. Lösningen är densamma som vi pratat om ett tag nu: att arbeta mer samordnat.

Fragmentiserad socialtjänst

Tidigare tycker jag att fokus har legat på den enskildes väg genom en snårig och fragmentiserad socialtjänst där människors livssituation har delats upp i smala spår där vi gripit oss an ett problem i taget: ekonomin, missbruket, den bristande omvårdnaden om barnen, arbetslösheten.

Se hela människan

Nyligen börjar fokus svänga mot att vi måste få med hela kedjan av insatser, där inte minst hälso- och sjukvården har en stor och viktig roll att spela. Samtidigt vittnar flera om att de samordnade individuella planerna, ”SIP:arna”, inte fungerar så bra överallt. Och det är trots att alla vet att det är viktigt att komma till rätta med ohälsan för att vi ska få till bra insatser även inom socialtjänsten.

Ju mer komplicerad en människas livssituation är, desto svårare har vi professionella att sammanfoga de nödvändiga insatserna till en helhet, oavsett organisationsgränser.

Arbeta samordnat

Vi rådbråkar våra hjärnor med frågan hur vi ska göra det till ett sammanhållet stöd för individen. Att arbeta samordnat med klientens fokus för våra ögon är vår svåraste uppgift.

FSS har i en debattartikel i Dagens Samhälle fört fram att det måste ske genom ett gemensamt ansvarstagande (länk nedan). Föreningens vice ordförande Lina Blombergsson skriver i Socialchefens blogg om välfärdens mellanrum, där hon lyfter radioprogrammet I välfärdens skugga, som sätter ljuset på vår oförmåga att samordna och genomföra det som människorna behöver hjälp med.

Lösa upp knutarna

God och nära vård är den pågående nationella process som ska lösa upp knutarna. Nu gäller det att vi håller fast vid människornas väg genom vår vård och omsorg så att vi inte fastnar i de organisatoriska rutorna – det som skulle underlätta för bara oss.

Diskutera på Socialchefsdagarna

På Socialchefsdagarna kommer dessa frågor att dryftas i flera olika sammanhang. Det ska bli intressant att höra SKR, Anders Printz och utredningens experter prata om Framtidens vård och omsorg. Det finns också ett särskilt pass som handlar just om God och nära vård.

Min föresats är att lyssna på båda inspelen. Socialchefsdagarna hålls i år i Malmö den 24 till 26 november. Träffas vi där?

Varma hälsningar

Monica Persson
Ordförande FSS

Länkar

Hallå där samhället, vi måste hjälpas åt!

I välfärdens mellanrum (Socialchefens blogg) 

Socialchefsdagarna 2021 i Malmö 24–26 november 

 

Kommentarer inaktiverade.