Ledarskapets Big five

Oändlig är jakten på den perfekta chefen och det ultimata ledarskapet. Finns det vissa egenskaper och ledarstilar som är bättre än andra i ett ledarskap? Och om det finns, finns i så fall den person som besitter allt detta och verkar i en organisation och kultur där det är möjligt att lyckas?

Inom ledarskapsforskningen pratar man om ledarskapets Big five. Big five pratar man också om i djurvärlden. Den som varit på safari vet att det mest eftertraktade är att få möjlighet att under en safarivistelse få träffa the big five; leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. Att möta alla big five under en safari är inte alla förunnat, men eftersträvansvärt.

Ledarskapets big five rör känslomässig stabilitet, utåtvändhet/extrovert, öppenhet/nyfikenhet, samvetsgrann och vänlig/lätt att tycka om.

Det handlar alltså om att som chef och ledare må bra och ha koll på sig själv och sina känslor, trivas med att ta utrymmet som ges i chefsskapet och att våga synas, vara öppen och intresserad av andra och andras synpunkter, hålla sig till regler, lagar och givna förutsättningar samt vara så pass trevlig och vänlig att folk ändå vill vara i din närhet.

Ledarskapets big five är så etablerade att personlighetstester vid rekryteringsprocesser undersöker just dessa egenskaper hos tilltänkta chefer. Det verkar som om det är dessa egenskaper vi söker och eftersträvar i ledarskapet.

Ledarskapet sjösätts sedan i en specifik organisation, med massor av olika människor, i en specifik kultur och med specifika uppdrag. Den omgivning som ledarskapet sjösätts i påverkar också utformningen av ledarskapet men det förefaller som forskningen framhåller att ledarskapets big five hjälper oss att förhålla oss till och hantera det hav vi börjar segla i som ledare.

Jag känner igen ledarskapets big five från livet i övrigt. Samma egenskaper underlättar nog livet för mig. Hjälper mig som människa att må hyfsat, skapa relationer, vara nyfiken på andra, hålla mig till lag och ordning och vara så trevlig att folk vill umgås med mig. Kanske är ledarskapets big five samma som livets big five.

En reflektion från en safarisugen socialchef i Stenungsund.

Kommentarer inaktiverade.