Lättare rekrytera socialsekreterare

Visions Socialchefsrapport 2017  visar att över hälften av de tillfrågade socialcheferna tycker att det är lättare att rekrytera till socialtjänstens verksamheter. Behovet av bemanningsföretag har också minskat. Vision ser det som ett trendbrott jämfört med föregående års undersökning.

Det är ju fantastiskt om det är så. Då finns det faktiskt hopp om framtiden.

Jag har själv märkt att behovet av bemanningsföretag minskat och att många  bemanningsföretag nu intensivt erbjudersina tjänster. Det tolkar jag som att de har fått svårare att få uppdrag.

Mycket görs i hela landets kommuner för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Även om vi inte har uppnått målen för färre obesatta vakanser, lägre personalomsättning och högre chefstäthet m.m, så tycker jag att denna positiva rapport inger hopp.

Nu gäller det att hålla i och fortsätta förbättringsarbetet så att vi både får behålla och utveckla socialtjänsten som attraktiv arbetsplats. Det är ett så viktigt jobb vi gör för så många människor som är beroende av att socialtjänstens skyddsnät fungerar.

Kanske får vi då se ett ännu bättre resultat i Visions Socialchefsrapport nästa år.

Läs rapporten här!

Kommentarer inaktiverade.