Lärdomar för framtiden

Efter en märklig och skrämmande vår kom sommaren då alla hade hemester. Själv dristade jag mig till att tälta några dagar på en familjecamping och där var det fullt i tält och husvagnar.

Och nu är det sensommar och hösten är på ingång. Vi fortsätter med det som nu är ”som vanligt” dvs social distansering och digitala möten i verktyg med korta enstaviga namn. Alkogelen har gått om tvål och vatten när vi ska sköta vår handhygien.

Corona-kommissionen har påbörjat sitt arbete på uppdrag av regeringen och äldreomsorgen står först på listan. Min förhoppning är att alla sansar sig och att utkomsten av kommissionens arbete blir lärdomar för framtiden.

Den fråga jag ställer mig är: Vad blev det av alla ensamma människor som sedan i våras knappt träffat någon annan? Jag undrar vilka följderna blir. Självklart är begränsad smittspridning det viktigaste, men sjukvård och socialtjänst kommer nog framöver att få hantera många negativa effekter i spåren av pandemin.

Vaccin kanske kommer inom en hyfsat snar framtid. Med svininfluensavaccinet i minne kan vi förutsätta att diskussioner kommer att uppstå. Många är tveksamma till att låta sig vaccineras. Rätt eller fel? Ja, det kan ju bara framtiden utvisa.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

FSS har skrivit ett yttrande över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14). I utredningens uppdrag ingick att identifiera hindren för ett brett införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Hela vårt yttrande finns att läsa här.

Vi menar bland annat att det är en nationell angelägenhet då regioner och kommuner inte kommer att kunna ta det övergripande ansvaret för den digitala utvecklingen. Vi framför också behov av kompetensutveckling för att kunna bredda och utveckla den kompetens som finns idag. FSS instämmer i många av förslagen som att det behöver finnas ett standardiserat utbildningsinnehåll för äldreomsorg på flera nivåer.

God och nära vård

Precis nu håller vi på att sammanställa FSS yttrande över remissen om God och nära vård (SOU 2020:19). Det är ett omfattande material att ta sig igenom och att tycka något om. Vi kommer att lyfta fram valda delar –  de vi anser är mest centrala utifrån de problem socialtjänsten upplever med samverkan och sammanhållen vård mellan kommuner och regionen.

Om du har synpunkter och åsikter som du vill att vi ska ta med i yttrandet, maila oss på info@socialchefer.se. Men gör det direkt! Yttrandet ska skickas in allra senast den 31 augusti.

Livesändning av Socialchefsdagarna 2020

Med allt det där i tankarna gläds jag åt att kunna vara med och sända Socialchefsdagarna 2020 till er alla som vill vara med och lyssna. Vi livesänder på onsdag 30 september och torsdag 1 oktober. Det blir spännande föreläsare och återigen ett tillfälle att få lite inspiration i vardagen.

Länk till livesändningen sänds ut ett par dagar före eventet till dig som har anmält dig. Vi kommer att börja sändningen i god tid före första föreläsningen så att alla hinner logga in i lugn och ro utan att råka ut för teknikstrul i sista minuten. Du får också en egen inloggning på Socialchefsdagarnas mobilwebb och kan genom den ställa frågor till föreläsarna under livesändningen.

Allt om konferensen hittar du på socialchefsdagarna.se. Längre ned hittar du några direktlänkar.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

Anmälan
Föreläsarpresentationer
Seminarieöversikt

Kommentarer inaktiverade.