Kommunala prioriteringar

(Från 2014-02-28)
I måndags hade vi förvaltningschefsträff där vi bland annat skulle fastställa de fem största utmaningarna och prioriteringarna som ska prestenteras för politiken.

Det är inte alltid lätt att komma överens bland åtta starka förvaltningschefer om vad som är viktigast att prioritera framöver. Vi hade ett sådant race i måndags på vår förvaltningschefsträff. När man pratar prioriteringar med chefer från, ibland, helt olika verksamheter brukar diskussionen gå högt och motsättningarna vara ganska stora om vad som äger företräde inför politiken.

I Växjö har jag, tillsammans med skolchefen, länge drivit frågan om tidiga insatser för barn och unga samt integrationsfrågan som de två enskilt viktigaste frågorna. Dess båda frågorna diskuterades också flitigt under måndagen. Efter några timmar av diskussion, grupparbete och redovisning enades gruppen om fem prioriterade områden. Område ett blev följande:

Motverka utanförskap (utifrån jobb, utbildning, boende, fritid

a. Tidiga insatser för barn och unga
b.  Integration/etablering
c. Missbruk längre ned i åldrar

Efter många år av diskussioner om de hårda värdena känner jag att vi, åtminstone i Växjö, är överens om att man måste börja att bygga samhället från grunden, dvs med människorna som lever i kommunen. Det är också därför som Tidiga insater för barn ocn unga är ett priotierat område för FSS.

Förhoppningsvis förs denna diskussion i alla kommuner och förhoppningsvis gör fler kommuner samma prioritering som vi gjort i Växjö!

Kommentarer inaktiverade.