Kan inte kvinnorna bara skärpa sig och bita ihop?!

Anna arbetade i äldreomsorgen som enhetschef och hade 54 underställda. Eva jobbade som förskolelärare med en stor barngrupp där många barn och föräldrar hade särskilda behov. Ritva arbetade inom ett psykiatriboende med många utåtagerande brukare.

Alla tre är sjukskrivna med läkarintyg som beskriver utbrändhet eller depression.

Från 2011 har sjukskrivningar med anledning av psykiatriska diagnoser mer än fördubblats. Hälften av alla sjukskrivna kvinnor i landet var inte på jobbet på grund av psykisk ohälsa och av dem jobbar cirka 80 procent inom den offentliga sektorn.

Men måste de vara så känsliga

”Men kan dom inte bara skärpa sig och inte vara så känsliga. Se på männen. Dom är inte alls så mycket sjuka som kvinnorna! Dessutom har ju arbetsgivaren erbjudit både mindfulness, träning på arbetstid och psykologsamtal.”

De närmaste åren står vård- och omsorgsverksamheten inför stora rekryteringsutmaningar och har inte råd med så höga sjukskrivningstal. Våra politiker undrar vad kommunerna gör för att minska sjuktalen.

Dags att byta tankesätt!

Det är INTE en könsfråga. Det finns inte några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller sjukfrånvaro. Skiljelinjen går i stället mellan arbetsplatser med bra och mindre bra arbetsmiljö, och det är förhållandevis fler kvinnor som befinner sig i yrken med mindre bra arbetsmiljö. Män i kvinnodominerade yrken är sjukskrivna i samma utsträckning som sina kvinnliga kollegor. Och kvinnor i mansdominerade yrken är sjukskrivna lika lite som sina manliga kollegor.

Det är INTE ett individuellt problem. Det är framförallt ett organisatoriskt problem. Arbetsplatsen måste förändras så att den ger förutsättningar för medarbetarna att kunna sköta sitt arbete på ett hållbart sätt.

Det som däremot är gemensamt för Anna, Eva och Ritva är att

  • de jobbar inom traditionellt kvinnliga organisationer
  • de jobbar under ohållbara arbetsvillkor
  • de jobbar med knappa resurser i förhållande till vad de förväntas åstadkomma.

På vilka traditionellt manliga arbetsplatser har chefen fler än 30 underställda, bristande administrativt stöd, ständig underbemanning och inga specialistfunktioner runt komplexa ärenden?

Ändamålsenlig och hälsosam organisation

Om kommunen ska klara att vara en attraktiv arbetsgivare och locka fler unga att välja att arbeta inom vård och omsorg, måste vi självklart erbjuda en god arbetsmiljö och en effektiv, ändamålsenlig och hälsosam arbetsorganisation.

Kvinnor ska INTE behöva skärpa sig. Kvinnor ska INTE behöva känna skuld när de inte längre orkar arbeta i en sjuk organisation. Vi arbetsgivare har inte råd att tappa utbildad och kompetent personal.

Låt oss nu – landets socialchefer – vända den långa trenden av ökande sjukskrivningstal och istället använda modern arbetslivsforskning för att forma hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Lena Holmlund

PS: Läs gärna dokumentationen från ett av våra seminarier på Socialchefsdagarna 2019 i Umeå. Skrolla ner en bit på sidan tills du kommer till seminarium 4, Arbetet och den stressrelaterade ohälsan med Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen. https://socialchefsdagarna.se/dokumentation/seminarier-2019/

Kommentarer inaktiverade.