Kan individ- och familjeomsorgen vinna på digitalisering?

Det diskuteras och debatteras en hel del om vad som går och inte går vad gäller digitalisering inom socialtjänsten. Är det bra, fungerar det exempelvis inom individ och familjeomsorgen? Är det bara ett sätt att minska kostnader genom färre anställda?

För mig blir det generella svaret på de frågorna – JA det går! NEJ det behöver absolut inte vara lika med att minska personal! Hur tänker jag då?

Inom Socialtjänst Gävle har vi de senaste åren arbetat med ett antal olika projekt för att underlätta arbetet för våra medarbetare med hjälp av digitala lösningar, och även det som brukar kallas ”robotisering”. Vi ser att denna utveckling är till nytta för både våra medarbetare och för dem som vi är till för.

Jag vill berätta om två exempel.

Mitt första exempel. Inom bland annat familjerådgivning har vi infört att de som ska besöka familjerådgivarna själva via nätet kan boka en ledig tid hos  familjerådgivaren; boka direkt i familjerådgivarens kalender.

Det har påtagligt och på ett positivt sätt påverkat hur snabbt det går att få en tid, och framförallt gett en stor frihet för kunden att hitta en tid som passar denne, eller boka om en tid om förhinder uppstår. Och vi behöver inte längre ha en fysisk person som tar emot denna typ av samtal, utan det löser vi ”digitalt”. Vi frigör tid för värdeskapande arbete för familjerådgivare och administratör.

Det andra exemplet som åstadkommer ändå mer förändring – ja det tar vi i nästa veckas blogg.

Vi ses igen!

Kommentarer inaktiverade.