Ju tidigare desto bättre

Ja, så kommer delbetänkandet om framtidens välfärd att heta när den publiceras på tisdag 24 april.

Har idag varit på referensgruppsmöte med Margaretha Winberg och hennes medarbetare i utredningen. Deras uppdrag är stort och komplicerat så de behöver få mer tid på sig. Det känns angeläget att nu när det äntligen är på gång så behöver de hinna få med så mycket som möjligt så det inte ”tummetott” av hela lagförslaget.

Vi jobbar ju i den här komplicerade världen där möjligheten finns att tolka lagen – att på politisk nivå och tjänstemannanivå böja och tänja på regelverket med det kommunala självstyret i ryggen. Samarbete och samverkan kommuner emellan blir allt mer nödvändigt och allt mer komplicerat.

När man lägger fram ett förslag om en ny lag måste så många konsekvenser som möjligt ha tagits med i beräkningen och det är sannerligen ingen enkel sak inom våra verksamhetsområden.

Idag låg fokus i samtalet på en lättillgänglig socialtjänst och möjligheten att ge insatser utan att det föregåtts av en utredning.

Och då kommer ju genast frågan; vilka typer av insatser lämpar sig för en sådan enklare hantering? En sak är alla överens om, nämligen att mängden dokumentation måste minska. För allas skull. Det kan finnas en hel del insatser som brukare och klienter får del av som vi kanske inte skulle behöva lägga utredningsresurser på.

Klart är dock att den nya lagen föreslås få en ny struktur med en ny kapitelindelning. Begreppet ”en jämställd socialtjänst” kommer att läggas till.

På tisdag (den 24 april 2018) kommer alla att kunna läsa och fundera. Det gör FSS styrelse också. Jag har läst alla inlägg som kommit från FSS medlemmar och de sammanställningar som flera i arbetsgruppen gjort hittills.

Vi har för avsikt att göra en väl avvägd bedömning av hur FSS förhåller sig till de olika områdena i förslagen i delbetänkandet. Håll blicken fäst på vår hemsida för vi återkommer.

Kommentera