Jämlikhetsanden

På nattygsbordet ligger sedan några dagar en bok som har över ett decennium på nacken – men som undertecknad först nu fått upp ögonen för. Boken heter Jämlikhetsanden och är skriven av Richard Wilkinson och Kate Picket (Karneval förlag). I boken presenterar författarna en omfattande forskning och ett stort antal statistiska underlag från 23 ”rika” länder (bland annat Sverige).

I boken kan de på område efter område med hjälp av grafer och tabeller otvetydigt visa hur graden av ojämlikhet påverkar oss. Förbättrad jämlikhet ger kort och gott förbättrad hälsa, trygghet och tillit och det som är ännu mer slående är att förbättrad jämlikhet till exempel leder till en ökad psykisk hälsa för alla medborgare (dvs även för de som har det gott ställt).

Den bok som jag just nu läser är ett nytryck som är kompletterat med ytterligare 50 sidor jämfört med den version som kom ut 2009/2010.

Ni som läst några av mina tidigare bloggar har säkert noterat att jag någon/några gånger har citerat Sir Michael Marmot som i samband med sitt arbete för WHO formulerade de kärnfulla orden ”ett jämlikt samhälle är ett rikt samhälle”.

Efter att hittills ha hunnit läsa knappt en tredjedel av boken så kan jag konstatera att Sir MM har alldeles rätt. Boken visar också på positiva effekter inom många fler områden än just hälsa:

I det jämlika(re) samhället förbättras även de sociala relationerna och den psykiska hälsan. Andra positiva effekter är att drogmissbruket minskar medan den fysiska hälsan förbättras och medellivslängden förlängs. Andra områden som korrelerar med ökad jämlikhet är förbättrade studieresultat, minskat antal tonårsfödslar och minskat antal grova brott.

För ett par månader sedan satt jag med i en panel som diskuterade ”jämlika uppväxtvillkor” på Forte Talks. Jag valde då att fokusera på tre ”BAS”-förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle – där BAS utgör initialerna i tre storheter som jag menar har en avgörande betydelse för att skapa jämlika uppväxtvillkor:

B = Bostäder för alla (Idag står alltför många invånare utanför bostadsmarknaden).

A = Arbete för alla och (kanske ännu viktigare) en möjlighet för alla invånare att jobba 100 % av sin förmåga.

S = Skola som ger likvärdiga möjligheter för alla barn- och ungdomar.

Det kommunala planmonopolet (B), möjligheterna att utveckla det lokala samarbetet med arbetsförmedlingen (A) och en förskola och skola som ger alla barn och unga likvärdiga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån just sina förutsättningar (S) ligger till exempel inom det ”kommunala självstyrets ram”.  Lika självklart krävs det även politiska beslut på nationell nivå som steg för steg leder mot en ökad jämlikhet på nationell nivå.  Det som stärker mig är att det går att jobba på alla samhällsnivåer – samtidigt.

Wilkinsson och Picket hyllar också ”de små stegens princip”, bara de går i samma riktning. Ett förhållningssätt som jag delar och som även sammanfattats i ordspråket: ”ingen kan gör allt – alla kan göra något”.

Så avslutningsvis: Om du inte redan har läst boken: Gör det – nu!

5 Responses to “Jämlikhetsanden”

 1. Kalle.gudmundsson@gmail.com' Kalle skriver:

  Så bra skrivet, Lasse. BAS är verkligen sammanfattningen på det socialpolitiska arbete som behöver förverkligas.
  Med vänlig supporterhälsning från en fd ordförande
  Kalle

 2. anders.fredriksson@nacka.se' Anders Fredriksson skriver:

  Bra Lasse!

 3. Jonas.hampus@falun.se' Jonas skriver:

  Bra skrivet om en angelägen och viktig samhällsfråga!

 4. lglgjansson@gmail.com' Lars-Göran Jansson skriver:

  Visst är det ett jättviktigt budskap Wilkinson o Picket för fram. Vi diskuterade i FSS styrelse redan första gången boken kom ut om vi kunde få dom som föreläsare till FSS, men det landade inte riktigt. Sir MM har f.ö. talat på en ESN-konferens.

 5. peter@pjkonsult.se' Peter Janson skriver:

  Viktig samhällsfråga och inte minst framtidsfråga. Författarna är engelska Kväkare.
  Förra året gav de ut Den inre ojämlikheten. Också mycket läsvärd!