IVO-dag idag

IVO åker runt i Sverige för att föra dialog om sin verksamhet med regioner och kommuner. Sista resan för i år var förlagd till Jönköping och Elmia. Ett hundratal chefer, politiker och tjänstemän hade slutit upp för att lyssna till och diskutera med IVO om deras nya syn på tillsyn och tillstånd.

Jag fick möjligheten att på scenen samtala med IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund om ledning, styrning och organisering som förändringsverktyg.

Tänker inte referera hela det samtalet – men upplever en genuin vilja från IVO att skapa ett nytt förhållande med oss som tillsynas genom mindre dömande tillsyn och mer diskussion med oss om vilken problembild de ser. Vi delade också Mats Alvessons syn på hur offentliga sektorn skapat ”tomhetens triumf” och att den ”funktionella dumheten måste bekämpas”.

Som avslutning fick jag möjlighet att skicka med några ord till IVO:

  • Fortsätt arbetet med kunskapsstyrning och tillit. Det kommer att resultera i riktiga förbättringar.
  • Lycka till med ert jobb med att avarbeta alla tillståndsansökningar. Det underlättar bland annat för många som är i behov av LSS-insatser.
  • Sprid de goda exemplen från er tillsyn. Det kan ge inspiration!
  • Ge oss stöd att gå från att vara utredningsmaskiner till att bli en socialtjänst som möter medborgarna i öppna  och lättillgängliga former.

Kommentarer inaktiverade.