Internet, ett arbetsmiljöproblem?

Socialsekreterarens yrkesutövning har alltid varit medialt intressant. Granskande journalistik har funnits sedan 1960-talet, då Günter Wallraff gjorde sina insider-reportage. När socialtjänsten fått utrymme i media har det ofta handlat om att journalisten bedömt att det har skett en underlåtenhet eller ett för kraftfullt agerande.

I och med framväxten av internet och sociala medier, har den offentliga granskningen förändrats. Nu krävs inte en journalist med pressetiska regler för en granskning, utan nu kan var och en lyfta sitt missnöje genom sociala medier.

Det kan handla om ryktesspridning, spridning av personuppgifter, förtal, hot och hat. Ibland dras även den anställdes familj in. Här finns en risk för att socialsekreteraren censurerar sig själv av oro eller rädsla att bli uthängd och faran är att det ytterst påverkar de professionella bedömningarna.

Parallellt har synen på vad som är att beteckna som ett hot förändrats. Språket har blivit grövre och det finns idag ett större överseende för uttryck som är att beteckna som reella hot. I dessa situationer får en chef aldrig tveka på var gränsen går.

Sociala medier har blivit en del av socialtjänstens arbetsmiljö. Därför behöver det även finnas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och alla behöver veta hur man ska agera när något har hänt.
Det är av största vikt för att säkra korrekt utförande av socialtjänstens ansvarsfulla uppdrag.

Kommentarer inaktiverade.