Innan mörkret faller

På söndag den här veckan är det val. Jag sitter och lyssnar på debatterande politiker och ser ut genom fönstret medan mörkret faller. Finns det något nu som radikalt kan ändra utgången på söndag? Kan vi lära något av historien?

Vad lär oss historien?

Mina tankar går till Björn Elmbrants bok Innan mörkret faller som handlar om de olika vägar som politiken tog i Sverige respektive Tyskland under de första åren under 1930-talet . I Sverige satsade den socialdemokratiska regeringen på en expansiv krispolitik som gav människor välfärd, arbete och hopp om framtiden. En samförståndsanda fanns bland den etablerade politiken.

I Tyskland försökte socialdemokratin spara sig ur krisen. Det förvärrade i stället situationen och den etablerade politiken splittrades och det gav utrymme för mörkrets krafter. Resten är historia som vi aldrig får glömma!

Björn Elmbrant menar att det finns en koppling mellan den utveckling i politiken som fanns i 1930-talets början och den vi ser i Sverige idag. Det som socialdemokratin i Sverige så framgångsrikt lyckades undvika då är på väg att hinna ikapp oss nu.

Se upp för populismen!

Då fanns en reell fattigdom. Människor upplevde svält och kämpade för sina liv. Idag är den reella fattigdomen borta och svälta behöver ingen göra i vår del av världen. Men klyftorna mellan människor växer. Den relativa fattigdomen och ekonomiska och sociala utsattheten är ett faktum.

Grogrund för polarisering och populism växer fram och i skydd av mörkret som faller sprids försåtlig information som försöker skapa en känsla av att det står mellan ”vi eller dom”. Mörkret faller över oss på många sätt. Man får vara vaksam.

Välj utifrån dina grundläggande värderingar

Sverige har under lång tid, längre än våra grannländer, kunnat motstå populistiska krafter inom politiken. Det fanns ett inslag på tidigt 1990-tal, men det saknade hållbarhet och ideologisk substans. Den populism som jag ser växa fram idag saknar fortfarande substans och har en ideologisk grund som ligger långt ifrån det Sverige jag känner. Det är svårt att tro att nästan var femte svensk ställer sig bakom den ideologiska grunden.

Min uppmaning till dig som ska gå och rösta är att du, innan du lägger din röst, har stämt av dina grundläggande värderingar med de värderingar som det parti du röstar på har. Var inte för snabb i tanken. Det val vi har framför oss är ett viktigt ideologiskt val. Tänk långsiktigt och hållbart. Det finns flera sådan alternativ att välja mellan och som kan motverka det mörker som riskerar falla över oss.

Kommentarer inaktiverade.