Individ- och familjeomsorgen vinner på digitalisering!

Förra veckan skrev jag om ett exempel på hur en digitalisering kan underlätta för både medarbetare och för de vi är till för. Nu vill jag berätta om ett annat exempel som är på gång.

Det är en mer omfattande process. Vi är dels på väg att införa en robot som kommer behandla och bearbeta en stor del av den faktainsamling som behövs för att bedöma rätten till försörjningsstöd. Även hantering av utbetalningar varje dag, och för att den processen ska bli säkrare tar vi robotisering till hjälp.

Vi är absolut inte först i Sverige med detta, men förändringen innehåller några spännande delar. Fullt infört ser jag att detta kommer att friställa mycket tid för våra socialsekreterare inom försörjningsstöd. Den tiden skall användas till att utveckla det sociala arbetet med målgruppen.

Våra enhetschefer för försörjningsstödet har tillsammans med sina medarbetare gjort en fantastisk utvecklingsresa, från att gå från en detaljkontrollerande myndighet till att bli en verksamhet som kommer att jobba mer med tillit till den enskildes vilja och medverkan till förändring. Med tätare och intensivare arbete och stöd med och för den enskilde kan vi öka graden av de som kan hjälpas till egen försörjning.

Vi genomförde 2013/14 ett projekt där några socialsekreterare inom försörjningsstödet fick färre ärenden att ansvara för. Vi möjliggjorde det genom att anställa ytterligare några socialsekreterare. PwC hjälpte oss att utvärdera arbetet i slutet av 2014 och kunde konstatera att vi, genom att socialsekreterarna kunde ge mer stöd och vägledning till sina klienter, hade minskat våra nettokostnader med mellan 3,5 och 7 mnkr, beroende på om effekten skulle räknas på 6 månader eller 1 år.

Det var nettovinsten trots att vi anställt fler medarbetare. Därtill kommer vinsten för de som fick hjälp till annan försörjning än försörjningsstöd.

Vi kommer att använda oss av samma princip när vi ”robotiserar” hanteringen av försörjningsstöd. Den tid som frigörs genom att roboten gör en betydande del av det arbete som socialsekreterarna får göra manuellt idag, den tiden skall ge möjlighet till utökat stöd att lotsa individer vidare.

Den 1 mars planerar vi komma igång med denna förändring. Det ser jag fram mot.

Kommentarer inaktiverade.