Imponerande många europeiska bollar i luften

Jag upplever ännu ingen direkt hetta i valdebatten inför valet av EU-parlamentet trots att det bara återstår en dryg månad till valdagen 26 maj. Även om mitt blogginlägg inte har någon bäring på det stundande valet tar det sikte på flera viktiga europeiska frågor.

I mars, i samband med årets studie- och planeringsresa, besökte FSS styrelse Bryssel. Förutom de givande studiebesöken på EU-parlamentet och i Mechelen fick vi också tillfälle att träffa delar av ESN-kontoret (European Social Network) som i och med den förestående Brexit flyttat sitt kontor från Brighton till Bryssel.

ESN har sin litenhet till trots imponerande många bollar i luften och försöker på olika sätt att bidra till en utveckling av socialtjänsten i Europa. Det kan handla om arbetsgrupper som sätts samman med representanter från olika länder i Europa för att tillsammans vända och vrida på angelägna frågeställningar. Det kan handla om att ge inspel till EU-kommissionen som i sin tur lämnar rekommendationer till medlemsländerna inom socialtjänstområdet. Det kan också handla om seminarier på angelägna men mer avgränsade teman.

I många fall finns det goda möjligheter för svenska kommunrepresentanter att delta i detta utvecklingsarbete.

I en informationstät omvärld är det sannolikt så att mejl från ESN riskerar att drunkna i din arbetsvardag. Därför vill vi lyfta fram några av de områden som vi bedömer som extra angelägna att engagera sig i.

FSS-ledamoten Graham Owen (socialchef i Trosa kommun) som också är ledamot i ESN:s styrelse kan bistå med lite utförligare information om aktuella frågor/förfrågningar.

Det här året finns det flera frågor och/eller arbetsgrupper som jag är övertygad om att det finns organisationer/personer i vårt avlånga land som har sakkunskap och engagemang att bidra med. Fem exempel följer nedan:

Advisory Committee – planera och utveckla verktyg som gäller att involvera brukare i planering av tjänster (senast 3 maj 2019).

Join our Advisory Committee
Have you involved people who use services in the planning, delivery and evaluation of social services? If the answer is yes, join our Advisory Committee to guide our 2019 work on co-production.
In return you will get:
•    A free place at our seminar
•    Travel and accommodation costs covered
•    Acknowledgment on ESN’s media channels
Click here
 to send your application and see more information. Apply by Friday 3 May.

Integrerad vård – forskningsprojekt i Finland som vill få in uppgifter om ”integrerad vård” (senast 30 april 2019).

Get Featured in a Research Project
The National Institute for Health and Welfare (THL) in Finland is running a research project funded by the Prime Minister’s Office of Finland on models of integrated care.
It focuses on how to identify people who will benefit from integrated care as early as possible, so they benefit from timely, seamless and cost-effective care.
Get your practice featured through this survey
 by 30 April.

Digitalisering av socialtjänsten – en arbetsgrupp ska utses som börjar arbeta 19–20 september i Nederländerna. Är du intresserad, ta direktkontakt med graham.owen@trosa.se!

Samproduktion och samarbete inom socialtjänsten. Seminariet dit 60 personer kommer att bjudas in äger rum under andra halvan av oktober i Portugal. Mer information kommer före sommaren.

Bidra till European Semester – EU-kommissionens rekommendation till alla medlemsstater. En årligt återkommande övning där ESN är en av organisationerna som får möjlighet att ge inspel till kommissionen (27–28 juni 2019).

Jag hade för några år sedan förmånen att delta i en arbetsgrupp som hade fokus på Ageing and care. Där fick jag tillsammans med kollegor från olika länder i Europa möjlighet att lyfta fram goda exempel från våra respektive hemländer kring angelägna områden som ”samverkan med sjukvården”, ”anhörigvård och stöd till anhöriga” samt ”förebyggande/rehabiliterande arbete”. Arbetsgruppen träffades två gånger per år under 2–3 dagar per gång och fick ta del av goda exempel från andra delar av Europa samtidigt som var och en fick bidra med två egna goda exempel. Allt arbete samlades sedan och presenteras på ESN:s hemsida i form av ett bibliotek med goda exempel – fritt för den som vill att ta del av.

Jag vill avslutningsvis slå ett slag för ESN:s årliga konferens som går av stapeln i Milano den 5–7 juni 2019. Det finns fortfarande tid att anmäla sig och temat för detta år är Striving for Quality – from quality of care to quality of life.

Med andra ord: Det finns flera goda skäl för att prioritera medverkan på den europeiska nivån. Det finns dels ett lärande i att beskriva det vi själva gör för andra och det finns ett lika angeläget lärande i att få ta del av andra länders vägar för att skapa ett bättre, jämlikare och därmed rikare samhälle.

Kommentarer inaktiverade.