Hyresmarknaden rymmer en social bomb

Varningen kommer ifrån fastighetsprofessor Hans Lind. ”Det blir fler och fler människor som inte hittar bostad till ett för dem rimligt pris. Då får vi illegala bosättningar som i andra länder.” (SvD 22 september 2018)

De låga räntorna, bostadsbristen och hyreslagstiftningen driver fram ett investerarklimat som i längden kommer att utestänga stora grupper av låginkomsttagare från hyresmarknaden, menar fastighetsprofessorn Hans Lind.

Hyreshöjande renoveringar trend

På den stora fastighetsmässan Business Arena i Stockholm tog han i veckan upp effekterna av en ny investeringstrend som breder ut sig i Sverige. Affärsidén är att successivt göra hyreshöjande renoveringar.

Kombinationen lågränta, kraftig hyreshöjning och stor bostadsbrist ger investerare kraftiga incitament att renovera för högre avkastning och större fastighetsvärden.

– Det är en bomb i samhället att folk med osäkra eller små inkomster direkt eller indirekt trängs ut från hyresmarknaden även i ytterförorterna.

Högaktuell fråga för alla utom makthavarna?

Det är glädjande att fastighetsprofessor Hans Lind lyfter den högaktuella frågan om bostadssituationen i Sverige. Det är sorgligt att den inte tycks vara högaktuell för våra makthavare i landet.

Även om många kommuner tar stort ansvar och gör så gott de kan så räcker det inte för att skapa en långsiktig ekonomisk och hållbar bostadssituation för en allt större grupp som behöver bostäder. Jag tänker förstås på våra ungdomar och våra nyanlända som i många kommuner har korta hyresavtal i provisoriska bostäder.

Inom landets socialförvaltningar tar vi ansvar för allt fler frågor som inrymmer bostadsfrågor som andra både har kompetensen och ansvaret för. Vi gör det för individens bästa…

Om våra ungdomar och våra nya medborgare ska ges möjlighet att själva forma sina liv framöver måste våra makthavare skapa förutsättningarna.

Kommentarer inaktiverade.