Högre växel i pandemiläget

ORDFÖRANDE HAR ORDET 15 DECEMBER 2020: Den senaste månaden har pandemiläget växlat upp och nyligen fick vi alla särskild information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap direkt i våra telefoner. Det var första gången för mig, fast jag jobbat drygt trettio år i kommunal verksamhet. Allvaret och ansvaret vilar nu tungt på oss alla inför de stundande helgerna.

Det finns ett stort behov av att mysa till det i allt det grå. På sociala medier har julgranarna varit klädda flera veckor för tidigt och i fönstren syntes adventsstjärnorna ovanligt tidigt. Uppmaningen att mysa med så få som möjligt ska nog de flesta klara av.

Mitt eget kök blir alltmer mitt kontor. Teams har tagit över det dagliga arbetet. Överallt vittnar chefer om otaliga komprimerade möten per dag där termos och matlåda är lika aktuellt som om man åkt in till sin arbetsplats. Här behöver vi hjälpas åt så att vi inte knäcker varandra med alltför många möten per dag. För att behålla hälsan behöver vi en paus – inte bara från arbetet, utan också från skärmen då och då. Frågan är hur många som tar sig tid till det i sin vardag.

Nya socialtjänstlagen

Vid sidan av våra ordinarie arbeten jobbar vi 18 personer i styrelsen ideellt med FSS strategiska frågor. Bland annat har vi haft en givande workshop inför remissen om en Hållbar socialtjänst. Närmare 60 medlemmar deltog och med de många inspelen har vi nu ett digert material att utgå från i FSS remissvar.

33 kommuner har också fått remissen, vilket betyder att många sitter och skriver. Är du en av dem, och har frågor eller synpunkter som du vill stämma av med oss, tveka inte att skriva till oss på info@socialchefer.se! Om du hellre vill ha direktkontakt med någon av oss hittar du oss på https://socialchefer.se/om-fss/styrelse/.

Det är fortsatt svårt att bedöma behovet av resurser ute i kommunerna. Det är långt ifrån självklart hur vi ska kunna prioritera om. Att utveckla fler tidiga, förebyggande insatser kommer på sikt att löna sig men innebär också ett stort behov av kompetensutveckling. Många kommuner har också stor belastning på sina myndighetsutövande delar.

Ett evidensbaserat arbetssätt kommer fram som ett tydligare påbud. Jag har förmånen att sitta i SBU:s nämnd, där uppdragen att söka efter evidensbaserade metoder är omfattande och grannlaga. Att luta sig mot forskning kan tyckas enkelt, men även forskningen behöver faktagranskning och källkritik. Det kan röra sig om hur forskningsprojektets målgrupp ser ut, eller att forskaren lutat sina teorier mot andra undersökningar där evidensen inte varit så hög – eller rentav saknats vid en närmare granskning.

FSS är med i tiden och sammantaget är vi representerade i de nätverk och sammanhang som har betydelse för att skapa goda förutsättningar för en mer modern, hållbar socialtjänst. FSS medlemmar är en stark och pålitlig röst i samhället.

God jul och gott nytt år!
Monica Persson, FSS ordförande

Kommentarer inaktiverade.