Händer det något i den lilla världen?

Nyhetsflödet från den stora världen handlar i mångt och mycket om krigshändelser med många döda, terrordåd på många håll, lastbilsattack i Stockholm, utklädda hjälparbetare som utför fruktansvärda dåd, med mera. Listan blir lång om jag fortsätter.

Krig och terror dominerar som sagt och på god andraplats kommer alla rapporter om politisk instabilitet i många länder. Turkiet, Ungern, Frankrike, Tyskland, USA, Storbritannien – alla har olika utmaningar som de står inför. I ett stort antal länder i övriga delar av världen råder instabilitet, vacklande demokratier, korruptionsanklagelser etc.

Vart är världen på väg? Blir det bara sämre och sämre? Man kan bli lite lätt nedstämd av alla dessa nyhetsinslag. Finns det inget positivt som är värt att lyfta fram? Självklart finns det mängder av positiv utveckling och händelser runt om i världen.

När jag vill muntra upp mig själv tänker jag ofta på vad den alltför tidigt avlidne Hans Rosling ”predikade”: världen har i mångt och mycket blivit en bättre plats att leva på för allt fler av klotets befolkning. F-n trot utifrån nyhetsrapporteringen i TV, tidningar och andra medier. Nyheterna om all positiv utveckling som sker runt om i världen och i vårt eget avlånga land riskerar att drunkna i vågen av all övrig nyhetsrapportering.

Så om man då kliver ner några steg till den ”lilla världen” lite mer lokalt och läser lokalpress, projektrapporter, forskningsrapporter, seminarieinbjudningar, utmärkelser som delats ut, så förstår man att det pågår en hel del positivt i våra kommuner.

Lägger jag dessutom till mina träffar med brukarorganisationer, pensionärsorganisationer, föreningsliv, volontärer med flera så kan jag inte annat än glädjas åt all positiv kraft som finns i den ”lilla världen”. För att inte tala om den miljon medarbetare som jobbar i kommuner och landsting och som utför ett fantastiskt arbete runt om i landet för våra unga och äldre som av olika anledningar behöver vård och stöd från vår gemensamt finansierade välfärdssektor.

Det fullkomligt sjuder av idéer, aktiviteter och nya sätt att ta sig an uppdragen för att klara av ökade behov med vikande resurser. Så visst finns det mycket positivt som vi med gemensamma krafter får se till att sprida!

Kommentera