Gemensamt ansvar lönar sig

Jul- och nyårshelgerna är över och vi har gått in i ett nytt år och decennium. Jag tycker att det alltid är lite spännande vid denna tid. Man vänder blad  och det finns många oskrivna ark framför en.

En stor utmaning framöver är hur socialtjänsten ska arbeta med den stora ökningen av orosanmälningar gällande barn. Enligt Socialstyrelsens nationella kartläggning som publicerades i december görs i snitt 1000 anmälningar om dagen om att barn far illa.

Det är bra att fler uppmärksammar barns situation men frågan är om fler barn får rätt hjälp genom detta. Många orosanmälningar leder varken till utredning eller insats, det tar en stor del av våra resurser i anspråk och skapar förväntningar inte minst hos våra samverkansparter.

Enbart 38 procent av orosanmälningarna leder till utredning, en tydligare definition av begreppet hade kunnat ändra på den siffran. Men därmed inte sagt att ökningen av anmälningar är av ondo. Det är viktigt att de som verkligen behöver socialtjänstens insatser får hjälp.

Under detta nya decennium hoppas jag att förslaget om att socialtjänsten ska kunna ge tidiga, riktade insatser utan föregående utredning ska bli verklighet. Att socialtjänsten får större möjlighet att fokusera på förebyggande arbete så att vi kan komma in tidigare och i samverkan med andra myndigheter hitta lösningar och stöd för barn och familjer.

Hur länge har vi då inte lyft fram samverkan som en väg framåt? Trots de utmaningar det innebär så är det vägen framåt om vi ska hitta hållbara lösningar som ger barn, unga och deras familjer rätt stöd. I dessa tider där vi kämpar med en svagare ekonomi är det än viktigare att vi tar ett gemensamt ansvar för varje barn, på sikt lönar det sig på alla sätt.

Kommentarer inaktiverade.