Ge synpunkter på Ordning och reda i välfärden!

Nytt år och nya utmaningar. Nja, inte nya precis, i socialpolitiken går inget snabbt. Men det finns ju alltid saker som sticker ut. Två av dem är bostadsbristen och personalförsörjningen; akuta problem som måste lösas om vi ska ha en god välfärd för de unga, de äldre, de sjuka och de som ska få en bra start i sitt nya land. Båda frågorna har FSS på sin agenda och diskuterar  kontinuerligt både inom föreningen och med andra aktörer.

En fråga som vi inte har diskuterat särskilt mycket inom FSS är vinster i välfärden. Nu har vi fått Reepalus delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78, se länk längre ned) att ta ställning till. FSS kommer självklart att lämna ett yttrande och jag hoppas att du vill vara med och lämna synpunkter!

Det är bra att det nu finns ett förslag att förhålla sig till. Tidigare har vinstfrågan mycket handlat om vinsternas vara eller inte vara. På något sätt har det, om jag hårdrar det, låtit som en fråga om vi överhuvudtaget ska ha privata utförare eller inte i välfärden.

Detta – om man ska konkurrensutsätta verksamhet eller ej – har inom socialtjänsten och vård och omsorg alltid varit en politisk fråga att ta ställning till. Det innebär också att de flesta kommuner i större eller mindre utsträckning har privata utförare av sina vård-, omsorgs- och sociala verksamheter.

Socialtjänsten behöver de privata aktörerna eftersom det knappast är troligt att alla kommuner kan bedriva en så differentierad verksamhet i egen regi. Många av dessa utförare är småföretagare, bland annat inom hemtjänstens valfrihetssystem.

Eftersom betänkandet föreslår ett procentuellt vinsttak finns det risk att de små företagen inte ser möjlighet att investera och leva vidare medan storföretagen kommer att klara sig. Om konsekvensen blir att alltför många småföretag inte ser intresse av att bedriva verksamhet tycker jag det här är ett dåligt förslag.

Däremot är det bra att utredarna föreslår att IVO ska godkänna och ge tillstånd till företag som ska bedriva verksamhet enligt SoL och LSS. Men med färsk erfarenhet av de långa handläggningstider som råder inom IVO:s tillståndsverksamhet måste myndigheten i så fall få förutsättningar att klara av en sådan utökning.

Jag tycker också att utredningens förslag är bra kring upphandlingsregler som gör det lättare för kommunerna att ingå partnerskapsavtal med idéburna organisationer utan formell upphandling.

Vad tycker du om förslagen i delbetänkandet Ordning och reda i välfärden? Lämna en kommentar till blogginlägget eller skicka ett mail på info@socialchefer.se. Styrelsen för FSS kommer att diskutera föreningens yttrande på nästa styrelsemöte den 26 januari, så vi behöver dina synpunkter innan dess. Hör av dig! Här hittar du betänkandet Ordning och reda i välfärden.

Kommentarer inaktiverade.