Gävle/Dala inspireras av skottar

Från lunch till lunch den 18–19 januari anordnade FSS Gävle/Dalaregionen en rad inspirationsföreläsningar för sina medlemmar i samband med  årsmötet som hölls på Högbo Brukshotell i Sandvikens kommun den 18 januari. 50 av regionens 80 medlemmar var anmälda och fick ta del av:

  • hur individ- och familjeomsorgen i Mora och Gävle på olika sätt arbetat med att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö,
  • hur kommunen och landstinget i Dalarna arbetat med att förbättra samarbetet omkring personer med självskadebeteende,
  • hur individ- och familjeomsorgen i Borlänge, med forskningsstöd från Tillitsdelegationen, arbetat med att utveckla ledning och styrning av verksamheten,
  • hur socialtjänst och skola Falun tillsammans med landstinget Dalarna och med inspiration från Skottland och med forskarstöd från Tillitsdelegationen arbetar för att skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn,
  • den nationella samordnaren för psykisk hälsa, Kerstin Evelius, syn på utvecklingen och prioriterade satsningar i framtiden,
  • Fil dr. Eva Hämbergs forskning och doktorsavhandling omkring vilken legitimitet och påverkan statens tillsyn av socialtjänstens individ och familjeomsorg har och om och hur tillsynen fungerar som ett styrmedel.

Inspirationsföreläsningarna inleddes med ett föredrag av Joanna McDonald, Director of Adult Social Care vid NHS i Inverness och ordförande i kommittén Adult social care vid Social Work Scotland.

Joanna McDonald berättade om hur socialtjänst och hälso- och sjukvård är organiserade tillsammans inom NHS i Northern Highland och hur de arbetar för att skapa en sammanhållen vård, omsorg och socialtjänst för alla vuxna! (foto: Jonas Hampus)

Joanna MacDonalds besök genomfördes i ett samarbetet mellan regionföreningarna Norra, Jämtland/Västernorrland och Gävle/Dala.

Vid årsmötet valdes Jonas Hampus, Falun till ordförande och Malin Lindén Ohlsson, Gagnef, Mats Collin, Gävle, Palle Danielsson, Ockelbo och Tina Mansson Söderlund, Bollnäs till ledamöter. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet valdes Malin Lindén Ohlsson till kassör och Palle Danielsson till sekreterare.

Kommentarer inaktiverade.